Video - 06 Corvette vs 03 Mustang Cobra lll


Videa Isuzu Faster 06 Corvette vs 03 Mustang Cobra lll06 Corvette vs 03 Mustang Cobra lll

FAsnakes (06 Corvette) vs 03 Mustang Cobra (Supercharged)381RWHP, 380RWTQ vs 466RWHP, 476RWTQ

c6, Corvette, vette, 06vette, mustang, cobra, snake, race

Model

Videa

Délka: 2 minut : 59 sekund
Autor: FAsnakes
Shlédnutí: 46 255 x
Hodnocení: 4.6 / 5   (53 x)